INFORMACIÓ DE L’HOTEL
Telèfon de Recepció: 400
Codi d’accés nocturn B2355B
WiFi obert sense contrasenya
Esmorzar de 7h a 10:30h
Dinars de 13h a 16h
Sopars de 20:00h a 22:30h
INFORMACIÓN DEL HOTEL
Teléfono de Recepción: 400
Codigo de acceso nocturno B2355B
WiFi abierto y sin contraseña
Desayunos de 7h a 10:30h
Comidas de 13h a 16h
Cenas de 20:00h a 22:30h