Popups Example

CA | Fèlix Hotel no s’atura!

A tots nostre clients, recordem que els hotels no es veuen afectats per les noves retriccions imposades per les autoritats.
La normativa no impedeix oferir serveis de ratauració als clients allotjats a l’hotel.
Per a tots els clients allotjats al Fèlix hotel, el servei de restaurant segueix operatiu.

ES | Fèlix Hotel no se detiene!

A todos nuestros clientes, recordemos que los hoteles no se ven agectados por las nuevas restricciones impuestas por las autoridades.
La normativa no impide ofrecer servicios de restauración a los clientes alojados en el hotel.
Para todos los clientes alojados en el Flèlix hotel, el servicio de restaurate sigue operativo.